6 snabba om gluten

Gluten är ett protein som finns i framför allt vete, korn och råg.
>  Bovete är trots sitt namn inte ett spannmål. Det är en naturligt glutenfri ört med stärkelserika frön.
>  Gluten gör att degen blir mer lättarbetad och får bättre jäsegenskaper.
>  Sverige är bland de länder i världen som har högst förekomst av glutenintolerans.
>  Den som serverar mat är enligt lag skyldig att veta om det finns gluten i maten.
>  Symbolen med det överkorsade axet visar att produkten är glutenfri.
>  Gluten är ett protein som finns i framför allt vete, korn och råg.

Källor: Svenska Celiakiförbundet, 1177.se, sahlgrenska.se

Vad är gluten?

Gluten är inte en kolhydrat, som många tror, utan ett protein. Det finns i vete, råg och korn, och i sädesslag som är korsningar eller hybrider av dessa, som till exempel khorasanvete och rågvete. Gluten skapar trådar vid jäsning, som binder ihop och gör att dina bröd och bakverk blir luftiga och får en bra konsistens.

Om Celiaki

Celiaki är en autoimmun sjukdom som triggas igång av glutenproteinet, där tunntarmen angrips av immunförsvaret. Celiaki kan utvecklas när som helst i livet. I dagsläget beräknas 1-3 % av befolkningen ha celiaki, och man räknar med att knappt
var tredje har fått sin diagnos. Att det kan vara lite knepigt att ställa diagnos beror delvis på att symptomen är många och inte alltid kopplas ihop med celiaki. Det kan bland annat vara trötthet, mag- och tarmbesvär, nedstämdhet, utbrändhet eller muskel- och ledsmärtor. Den som fått diagnosen celiaki blir ordinerad livslång glutenfri kost.

Skillnaden mellan celiaki och allergi mot vete (spannmålsallergi)

Celiaki och allergi mot spannmål är två olika sjukdomar. Om du har celiaki (glutenintolerans) tål du inte de proteiner som finns i vete, råg och korn. Tarmen skadas av dessa proteiner och det finns idag ingen medicin som lindrar eller avbryter inflammationen. Det kan ta tid innan tarmen läker. Den enda lösningen är att helt undvika gluten.

Vid allergi mot vete eller andra spannmål, reagerar immunförsvaret på ett mer direkt sätt. Den som har allergi kan få symtom som hudutslag, magont och andnöd. Dock kan symptomen lindras med hjälp av mediciner, och efter den akuta reaktionen försvinner symptomen.

Vad innebär symbolen med det överkorsade axet?

Produkter som är licensierade med det överkorsade axet är kontrollerade i en oberoende livsmedelsrevision. De regler som producenten måste följa utvecklas löpande av de Europeiska Celiakiförbundens centrala samarbetsorganisation (AOECS). De genomför också kontroller på anläggningarna och gör regelbundna produktanalyser hos producenterna som använder symbolen.

Vi på Lailas använder det överkorsade axet för att du ska kunna känna dig helt trygg med att använda våra produkter.

Läs mer om gluten, intolerans och allergi hos Svenska Celiakiförbundet.